12 – 15 KASIM 2015 / KONYA Düzenleyici: Jeoloji Mühendisleri Odası Sempozyumun Yapılacağı Yer: NOVOTEL/KONYA Konaklama: NOVOTEL/İBİS Otel KONYA, Selçuk Üniv. Turizm Otelcilik Uyg. Oteli, DSİ, MTA Misafirhaneleri Başvuru formu: http://goo.gl/forms/LKSTzQ0Fkw İletişim: info@tibbijeoloji.org

 

-434Gün -16Saat -56Dakika -2Saniye

2. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARASI KATILIMLI)

12 -15 KASIM 2015 – KONYA / TÜRKİYE

 

 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu 12-15 Kasım (Uluslararası Katılımlı) Tamamlandı

12-15 Kasım 2015 tarihlerinde Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi yürütücülüğünde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, TÜBİTAK, KOP Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ticaret Odası, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya AFAD İl Müdürlüğü`nün destekleriyle NOVOTEL Konya`da Uluslararası katılımlı “2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyum açılışına; Sn. Konya Valisi Muammer EROL, Selçuk Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL, Selçuklu Belediye Başkanı Sn. Uğur İbrahim ALTAY, KOP Başkanı Sn. İhsan BOSTANCI, DSİ 4. Bölge Müdürü Sn. Mustafa UZUN, Halk Sağlığı Müdürü Sn. Dr. Hasan ÖZNAVRUZ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yrd. Sn. Hülya ŞEVİK, AFAD İl Müdürü Sn. Yıldız TOSUN, MTA Orta Anadolu İkinci Bölge Müdür Yrd. Sn. Şeref USLU, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Hüseyin ALAN ve ikinci Başkanı Sn. Faruk İLGÜN, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına İmar Daire Başkanı Sn. Nurullah OSMANLI, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yrd. Sn. Prof. Dr. Hasan BAYHAN, Konya Ticaret Odası ve Karatay Üniversitesini temsilen, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Neyhan ERGENE, Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sn. Ömer Erdoğan DURANSOY, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sn. Celil ÇALIŞ, Jeoloji Mühendisleri Odası Tıbbi Jeoloji Komisyonu üyeleri, Öğretim Görevlileri, Meslek Odası Temsilcileri, öğrenciler ve davetliler olmak üzere 250 civarında katılım sağlandı. Dört (4) günlük sempozyum programının ilk 3 günü bilimsel sunum ve tartışmalar gerçekleştirilmiş olup birinci ve üçüncü gün bütün paydaşların katılımları 2 Panel, dördüncü gün ise Konya çevresindeki jeolojik miras alanları, Çatalhöyük ve Hotamış depolamasını içeren teknik gezi gerçekleştirilmiştir.

Açılış töreninde Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Fetullah ARIK ile sempozyumun diğer Başkanı Prof. Dr. Alper BABA’nın selamlama konuşmalarının ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin ALAN “Tıbbi Jeoloji ve Türkiye’nin Tıbbi jeolojik sorunlarına çözüm önerileri”ni aktardığı konuşmasını gerçekleştirdi. Sonrasında Karatay Üniversitesi adına Prof. Dr. Neyhan ERGENE, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY birer konuşma yapmışlardır.

Sempozyum kapsamında iki adet çağrılı konuşma oturumu gerçekleştirilmiştir. Çağrılı konuşmaların ilki Sempozyumun açılışından sonra Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA ve Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN’ün moderatörlüklerinde yürütülmüştür. Bu oturumda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ “Jeolojik faktörlerin çevre ve halk sağlığı üzerinde etkileri” ve sempozyuma Rusya’dan katılan IMGA (International Medical Geology Association) temsilcisi Prof. Dr. Iosif VOLFSON “Karar vericiler için tıbbi jeolojik ilkeler” başlıklı konferanslarını vermşlerdir.

Sempozyumun ikinci gününde (13. Kasım 2015) gerçekleştirilen Çağrılı konuşma oturumu ise Prof. Dr. M. Gürhan YALÇIN ve Doç. Dr. Nurdane İLBEYLİ’nin moderatörlüklerinde gerçekleştirilmiştir. Bu oturumda Uzman Dr. Sezer VATANSEVER; “Radyasyon ve radyasyona maruz kalma ile oluşabilecek riskler”, konuşmaya uzaktan erişim ile Skype üzerinden bağlanan Prof. Dr. Prosun BHATTARCYHA “Sularda arsenik ve sürdürülebilir azaltımı” konulu konuşmlarını yapmışlardır.

Sempozyum kapsamında iki adet panel yapılmıştır. Sempozyumun birinci günü Prof. Dr. Galip YÜCE ve Doç. Dr. Necati KARAKAYA’nın moderatörlüklerinde gerçekleştirilen; “Jeojenik risk faktörleri ve sağlık üzerine etkileri” başlıklı birinci panel oturumunda programa Hollanda’dan katılan Ahmad ARSLAN, Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN, Prof. Dr. Alper BABA, Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA ve Prof. Dr. Nazmi ORUÇ jeojenik risklerler ilgili olarak arsenik, radon, florosiz, silikozis, sularda kirlilik ve peloidoterapi konularında oldukça etkili bir oturum gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun 3. Günü gerçekleştirilen “Tıbbi Jeoloji eğitimi, Ulusal Tıbbi jeoloji stratejisi, İmar ve her tür planlamada tıbbi jeolojik çalışmaların esasları” konulu 2. Panelin moderatörlüğünü ise JMO Genel Başkanı Hüseyin ALAN ve Konya AFAD İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fethi ÇORUK yapmışlardır. Panelde konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Hatice GÜRDAL, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sultan PINAR ÇETİNTEPE, Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız TOSUN ve JMO Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Sami ERCAN konunun detaylarını ayrıntılı olarak aktarmışlardır.

Sempozyum boyunca gerçekleştirilen 8 ayrı bilimsel oturumda uzman akademisyen ve araştırmacıların hazırladıkları 36 sözlü ve 15 poster sunum gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun birinci günü akşam Jeoloji Mühendisleri Odası Tıbbi Jeoloji Komisyonu toplanarak Tıbbi Jeoloji Çalışmalarında bundan sonraki yol haritası ve Tıbbi Jeoloji stratejisi üzerine görüşmeler yapmışlardır.

4 gün süren sempozyumun Ulusal ve Yerel basında ilgi görmesi ve Tıbbi Jeolojinin insan sağlığı açısından öneminin geniş kitlelere duyurulması, yapılan bilimsel çalışmaların doğrudan muhataplarına ulaşması bakımından umut verici gelişmeler olmuştur.

DÜZENLEME KURULU

SEMPOZYUM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Prof. Dr. Yüksel Örgün

Sayın Fetullah Hocam; Siz ve çalışma arkadaşlarınızı başarılı organizasyondan dolayı içtenlikle kutluyorum. Hem bilimsel hem de sosyal açıdan 2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu çok başarılıydı. Tıbbi Jeolojinin ülkemizde sağlam temeller üzerinde gelişmesi için çok önemli bir adım daha atıldı, emeğinize sağlık. Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Iosif VOLFSON,

Dear Fetullah, I hope that all is well. I want to thank you again and again for wonderful hospitality. I highly appreciate your efforts toward on promotion medical geology in your country and for international cooperation medical geologists all over the world. I’m sure that we’ll come further together. Keep in touch and take care.

Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ

Sayın Başkanlar, Değerli Hocalarım, Davetiniz üzere geldiğim Konya’da son derece yüksek bilimsel seviyede bir sempozyuma katıldım. Sempozyumdaki oturumlardan, konuşmalardan ve bilim insanlarının sunularından, dostluklarından da çok etkilendim. Nazik davetiniz ve nazik ilginiz için içtenlikle teşekkür ederim.  Tıbbi Jeoloji ve Jeo-onkoloji konularında sizinle her türlü çalışmaya hazır olduğumu heyecanla belirtmek isterim. Sevgi ve saygıyla,

2nd MEDICAL GEOLOGY SYMPOSIUM (INTERNATIONAL PARTICIPATION )

Jeolojik ortamlar bir yandan canlı yaşamının devamlılığı için ekosistemler içindeki dengeyi sağlarken bir yandan da yan etki olarak sayılabilecek bazı olumsuz şartları da ortaya çıkarmaktadır. Canlılar yaşamlarını sürdürmek için jeolojik ortamdan yoğun olarak yararlanmaktadır. Ayrıca insanların yaşamlarını sürdürmek üzere yaptıkları başta su ve yiyecek üretimi olmak üzere, maden, enerji, tarım vb. üretim faaliyetleri, evsel, endüstriyel ve tıbbi atıklar su, hava ve topraklarda istenmeyen kirliliklere neden olmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla hem doğal jeolojik faktörler hem de insanlığın çevre ve halk sağlığı üzerinde ciddi sorunlar oluşturan olumsuz etkileri tüm dünyanın çözmesi gereken ortak bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Başta kanser olmak üzere solunum yolu, cilt ve diş hastalıkları ile ilgili birçok tıbbi rahatsızlığın belirli bölgelerde daha yaygın ortaya çıkması nedeniyle yaşanan çevre ve hastalıklar arasında ilişkiler araştırıldığında; insanların yaşadıkları çevrenin jeolojik özellikleri ile bu hastalıklar arasında ciddi ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur. Dünya’da guatr, diş ve iskelet florozisleri, akut anemi (kansızlık), metal zehirlenmeleri, endemik körlük, solunum sistemi, cilt, mide, barsak ve kolon kanserleri gibi jeolojik faktörlerden kaynaklanan pek çok endemik hastalık ortaya konulmuş olup içme ve kullanma suları içinde bulunan yüksek arsenik nedeniyle Tayvan ve Bangladeş’te 29 milyon, Hindistan’da 6 milyon, Çin’de 5,6 milyon ve Arjantin’de yaklaşık 2 milyon kişide kanser gözlenmiştir.

Hem jeoloji mühendisleri hem de ilgili diğer alanlardaki bilim insanlarının ortaya koydukları bu yaklaşım ve çabalar, yıllar içinde kararlı gelişmesini sürdürmüş ve “esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen disiplinler arası bir bilim dalı olarak” tanımlanan “Tıbbi Jeoloji (Medical Geology) bilim dalı” doğmuştur. Bu çabaların bir sonucu olarak Tıbbi Jeoloji (Medical Geology), 1998 yılında “International Union of Geological Sciences (IUGS)” tarafından disiplinlerarası bir bilim dalı olarak resmen kabul edilmiştir.

Ülkemizde ise 1950’li yıllardan itibaren jeolojik ortamlarla (tıbbi jeolojik etkiler) ilintili çok sayıda problem tanımlanmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Ülkemizdeki başlıca ölüm nedenleri kalp- damar sistemi hastalıkları (% 44), kanser hastalıkları (% 22) ve diğerleri (% 34) biçiminde sıralanmaktadır. Kanser ölümlerinin yaklaşık % 40’ını solunum ve sindirim sistemi hastalıkları oluşturmakta ve bunların büyük ölçüde çevresel sorunlar ile doğrudan ve dolaylı ilişki içinde bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’de tıbbi jeolojik nedenlerle ortaya çıkan akciğer, cilt, mesane, kolon, prostat ve karaciğer kanserlerinin yanı sıra endemik florozis, sulardaki yüksek arsenik kaynaklı kanser ve kardiyovasküler hastalıklar, alüminyum kaynaklı, nörolojik ve sinirsel hastalıklar, madencilik ve giyim sektöründe silikozis, kronik asbest ve eriyonite maruz kalma sonucu asbestosis ve mezotelyoma olarak sayılabilir. Yapılan jeolojik, çevre ve halk sağlığı araştırmalarına göre Türkiye’de Tıbbi Jeolojik açıdan riskli bölgeler oldukça yaygın olmasına rağmen Ulusal mevzuatımızda “Tıbbi Jeoloji” kavramı; tıbbi Jeolojinin çalışma konuları içinde yer alan olan toz hastalıklarından “asbest” ve “silikozis” ile ilgili yetersiz düzenlemeler ve imar planına esas çalışmalardaki nasıl yapılacağı belli olmayan “jeomedikal risk” değerlendirmesi dışında herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

Ülkemizde, “Tıbbi Jeoloji” son yıllarda birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bulunduğumuz ortam, içtiğimiz su, kullandığımız besinler ve daha birçok konu ile ilişkin jeolojik faktörler ortaya çıkarılmış, bu konularda bilimsel etkinlik, makale, rapor, görüş ve öneriler sunulmuştur. Jeoloji Mühendisleri Odası pek çok alanda olduğu gibi Tıbbi Jeoloji Biliminin de Ülkemizde sağlam temeller üzerinde gelişip, ilerlemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını temel ilke olarak kabul etmiştir. Bu kapsamda 2000’li yıllardan itibaren çeşitli bilimsel aktiviteler (sempozyum, panel, çalıştay) düzenlemiştir. Sistematik olarak yürütülen Tıbbi Jeoloji çalıştaylarının birincisi 2009 yılında (30 Ekim – 1 Kasım) Ürgüp`te (Nevşehir) ikincisi ise 2013 yılında (4-6 Aralık) Akdeniz Üniversitesi’nde (Antalya) düzenlenmiş ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. JMO tarafından düzenlenen çalıştaylara yoğun katılım ve ilgiden dolayı bilginin daha geniş kitlelere duyurulması ve paylaşımı için sempozyum olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, 12-15 Kasım 2015 tarihleri arasında “2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu” düzenlenecektir. Dört (4) günlük sempozyumun programının 2 günü bilimsel tartışmalara, 1 günü akademisyenler, kamu çalışanları, yerel yöneticiler ve halktan katılımcılarla gerçekleştirilecek iki Panele, dördüncü günü ise teknik geziye ayrılmıştır. Sempozyumda jeojenik faktörlerin çevre ve insan sağlığına etkileri detaylı olarak tartışılacak, Tıbbi Jeoloji eğitimi, “Ulusal tıbbi jeoloji stratejisi”, “İmar planları ve her tür yerleşim planlamalarına esas tıbbi jeolojik çalışmaların esasları”  gibi konular irdelenecek, ulusal mevzuatımızda tıbbi jeolojinin yerini de vurgulayan konular tartışılacaktır.

Bu kapsamda 12-15 Kasım 2015 tarihlerinde Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi’nin yürütücülüğünde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, KOP Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, MEVKA Mevlana Kalkınma Ajansı, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Konya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya AFAD İl Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle NOVOTEL Konya’da düzenlenecek olan “2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu”nu onurlandırmanızı dileriz.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına

Fetullah ARIK   –   Alper BABA

cialis 20 levitra generico levitra originale viagra senza ricetta Cialis generico cialis originale cialis generico kamagra 100 comprare cialis viagra o cialis levitra generico acquisto viagra cialis senza ricetta